21 maj 2014

Självinsikt


Kvinnor måste försöka lära sig att uppskatta sig utefter den perfektion deras skapelse är, og män bör i detta sammanhanget till fullo understödja kvinnan att utleva sin perfekta varelse på alla sätt och vis som hon behagar.

Då det kan va svårt att ändra sin självinsikt så är det av yttersta vikt att killar betraktar samt respekterar kvinnor på det bästa möjliga vis, utan undantag.

Detta innebär även - under alla omständigheter - att kvinnan måste få komma främst, hennes behov samt önskningar varandes mer värda, för hon är mer värd.

När - ock om - kvinnor betraktar sig själva som gudinnor, samt blir behandlade som gudinnor så har första målet nåtts.~

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar