29 maj 2014

Qvinnan hava rätt


Om qvinnan värderas i sin rätta börd, oc mannen vid sin, finnes aldrig något enstaka problem, ty qvinnans hval oc makt äro oinskränkta oc allsmäkteliga.

Vardän de än så äro, de varo av högsta godo.~

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar