20 aug 2014

FatwaDu skall inga andra Gudinnor hava jämte mig

~

18 aug 2014

Polyandri


jag har en monoteistisk gudinnetro,
likt alla trosystem så är målet för min dyrkan rättbördligt polygam
~

16 aug 2014

12 aug 2014

Vadsättning


må hon hava vadfossingar, vadderade hjärnceller
vokalation som ett valdhorn, ack varandes en Vanadis

vadsom, i våra vyer bliv hon vacker
ve ej en vagel i ögat, ska vi så slå vad?

~

10 aug 2014

Pussy Riot


Power to the Flower
the divine nectar is in You

Power to the Girls
life’s ænigma is in You
~
Power to the Pussy
life’s universe take root in You

~

8 aug 2014

I ett förhållande


i ett förhållande bör

mannens inkomst tillfalla kvinnan
kvinnan fördelar sedan efter eget behag


~

6 aug 2014

Halsens smaklängs tunna hud från nacke till framsida av hals, det sker en dans av samba emellan läppar tu, en tungotopp, trippandes längs halsens senor, marmorgolvet är din hud, gnistrandes i sin fagra glans, med smak av skönhet, ett blad av svärd, ett liv av dig
~

4 aug 2014

Alstra amour


ju mer du bejakas
ju mer du behagas
ju mer du njuter

desto mer kärlek alstras

~

+ Tu est Divina, Erotica (nu även som E-bok)

DN

30 jul 2014

Min musa Maria


du är den som via Din innerliga magi fick mig att börja skriva,
du är hela epicentrat för mitt skriveri

du är den som ligger bakom mina kärleksalster,
du är den, som ger mig min obeskrivliga önskan om Dig,

genom att bara finnas till

likt Erato, är Du en gudinna, åtminstone för mig, din själ, denna åtråvärda skapelse, obeskrivelig som få, att röra, dofta, smaka, dig, är att nå paradiset, gudfruktiga Du

jag vet bara, att hela Du, är magi, du andas poesi
du utlyser själslighet, skönhet, kärlek
eroromantik

likt jungfru Maria, tackom vi så hvad du oss givom
din entitet

jag kan ehuru ej, en sanningsenlig bild av dig ge, du är för mig, obeskrivlig i din skapelse, mina känslor för Dig, går ej att i ord bekläda, mina känningar är mig obestigliga

jag kommer ehuru, för evigt att försöka, kärleken från min stämma, från min själ samt hjärta, du förevigt kommer hava

med ren kärlek från mig, till Dig,
min Erato, min musa, Maria


~

28 jul 2014

Skrivande


när jag målar
tar jag element från befintliga färger

stryker på, sammansätter
og skapar något nytt

ett konstverk
skapat av något befintligt

din essens


~

27 jul 2014

Ordbejordning


dina ord värmer mig så
du anar inte hur mycket så

men jag vill ju dig så
så din själ växer samt väl må

~

25 jul 2014

Solens strålarSola
solen • soluppgång
vyiskt • horisontellt • rödskimrande
solresning • solbestigning • solstråle • solstånd
naturligt • havsligt • vulkaniskt
stånd • eruption
Stråla

~

24 jul 2014

Solgudinnan, Thor et Dyeus pəterGudomen Þor här ovanför förom oss på sin vagn vidare till religionens värld. ‘Jag tror’ brukar man inleda den religiösa diskussionen med, hvilket på latin blir det välkända ordet credo, utlånat till engelskans creed, finnes i forniriskans cretim, hettitiskans karatan dai, ariskans srad-dha samt avestiskans zrazda- og med lide fantasi så kan man få detta på protoindoeuropeiska till *k’erd-dhe hvilket är *k’erd för ‘hjärta’ och *dhe för ‘sätta’ - alltså var man sätta sitt hjärta. Enligt en teori så heter ju ‘skyn’ *ak’mon, men en mer trolig utveckling går att uttyda från *dyeus som på sanskrit blir dyaus, hettitiska DSius, helleniska zeu, illyriska Dei, latin ju, umbriska luve och av detta kan vi även se hur ‘gudar’ har utvecklats i de olika språken, sanskritens devas, latinets deus, litauiskans dievas, forniriskans dia samt fornnordiskans tivar. Så om man härleder ordet ‘gud’ och om det hade den nutida benämningen ‘fader gud’ alias pater familias från latinet så blir det enligt mönstret sanskrit pita, helleniska pater, illyriska patyros, latin piter och för att knyta an till ordet ovan så blir det ju ju-piter och umbriska patre - detta blir då på protoindoeuropeiska *pəter och alltså *dyeus pəter som en möjlig högsta gud. Detta är dock diskutabelt och många tvivlar numera och menar att detta gudssystem mest förknippas med Medelhavsreligionerna och att det i de asiatiska trossystemen inte spelar samma viktiga och framträdande roll - och eftersom det inte är allenarådande i både den västra eller den östra grenen av de indoeuropeiska grenarna, så är possibiliteten stor att det är frågan om en senare skapelse i väst och alltså inte ett arv från protoindoeuropéerna.
  En solgudinna, ömsom solgud, har man däremot med större sannolikhet kunnat rekonstruera i sanskritens Surya, galliskans Sulis, litauiskans Saule, germanskans Sola samt slaviskans Tsar Solnitse och en solgudomlighet går ju naturligtvis att knyta till en gudom i skyn. Om vi återgangom till germanskans Thor så seom vi att även här kunnom vi med viss svårighet finnom släktskapsband och nordens asatro skulle, om de långtgående teorierna stämmer, vara äldre än vad vi anat. Thors mor som hette Fjörgyn har likheter med slaviskans Perun', litauiskans Perkunas och den indiska regnguden Parjanyas. Det finnes många fler liknelser emellan de olika, eller man kanske skall säga de lika, religionerna som alla verkar hava samma ursprung. Ytterligare andra menar att detta protoindoeuropeiska religionsurhem icke existerar, utan menar istället att protoindoeuropéerna fick sin religion från Mesopotamien då vissa likheter finnes att se, att här gå igenom mytologierna skulle ehuru få denna skrift att växa uppmot skyn i omfång.
 
~

Citat från boken Europas tungomål

20 jul 2014

Ditt innersta jag


ditt djuriska inre
ditt gudomliga själv

dina inre lustor
bejakas bör

i sakralitetens namn

~

19 jul 2014

17 jul 2014

Qvinnans complexivitet


Om vi i allomkvädande tonlag sagom att männ äro af en mer simpel construction än qvinnan så farom vi ej till fullo med osanning, då det varandes ett factum biologicum att qvinnan hvaro merda complext construerad, bland annat visar sig detta genom att det äro qvinnan som hafvandes qapaciteten att bringa lifvet hvidare ock i factum utaf biologiskt nåde att hon haver mera trägesam väg att gå för att njutning erfå.

Detta äre intet vi förnekom böra.


~

16 jul 2014

Poeters hyllningar


folk frågar sig
varför poeter så ofta hyllar kvinnan
ofta som en gudinna

det är egentligen ej svårare än så
än att vi havom skådat djupt

samt däri funnit sanningen~

14 jul 2014

12 jul 2014

Konstnärinnan


kvinnan är ett konstverk
hon är skaparen utav liv

hon har rätt att välja pensel og duk
måla hur hon vill~

11 jul 2014

Min musa Maria


Jag har sagt detta förr, du kommer få höra det flera gånger till, detta är verkligen vad jag känner og alltid känt.

Jag är så otroligt glad, att jag stötte på dig, du fångade mitt intresse direkt og jag kunde inte hålla mig ifrån dig, väntandes, saknandes, längtandes, o du var alltid där, precis som du är nu.

Att du sen, genom din otroliga charm og utstrålning drog fram det poetiska i mig, du ledde fram det från min själ, det var bara du. Du drog fram det som kommit att bli en så stor del av mitt liv, min själ, o du är överallt i den, precis som du är i mitt hjärta o far runt, värmer mig gott, o ger mig något, som ingen annan lyckats ge, en kärlek i ständigt växande.

Jag är dig förevigt tacksam, jag har inte en aning om hur jag ens skulle kunna återgälda det, det är nog inte ens möjligt, men min kärlek har du, o kommer så alltid ha, oavsett vad som än sker.

jag älskar Dig Maria, min Erato

Du anar inte, vad du inneburit för mitt liv, för min själ, för hela min existens. Det kan aldrig bli någon annan, förutom dig, jag känner evigheten bulta i själshjärtat mitt. Det var en slump att vi träffades, jag minns det så väl, vi blev fångade i varandras intressen o där har det så uppenbarligen stannat o om min själ får bestämma, så kommer det så alltid att göra.

Du är en så sagolik skapelse, helt utan fattning smälter man vid din åsyn, vid dina ord, vid tanken på dig, med dig, om dig, på kärlekens ö, omfattandes oss, i nuet som i evinnerlig eroromantisk magisk tid.

Du andas poesi, o jag andas Dig


~