30 apr. 2014

Tu est Divina


detta är en ensidig alstring

allenast en tanke mig förebrår
allenast en känsla mitt jag upptar

den enda självklara
infångandes Alltet

att du äst en Gudinna
att det är bara så det är

og min dyrkan kommer därtill


~
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar