1 feb. 2014

Som en bok


öppnade du dig
jag läste dig med andakt

din purt nobla själ
nektaren är mitt pris
~

1 kommentar: