9 feb. 2014

Jungfrueliga Maria


skirt himmelskt lyster
moder till den smorde

kärleksam maka

trogen lojal man
hanrejen Josef~

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar