19 feb. 2014

Kossan muuuu


svenskans ko är av exakt samma ord som det östturkistanska tokhariska språkets ko, i språkets andra variant (B) så heter det dock kau, inte helt olikt uttalet för engelskans cow [kauw], på fornengelska hette det ack cū

på forniriska hette arten istället bō emedans latinet havandes bōs, bovis, og hellasiska boũs, det baltiska språket lettiska trär sig med ordet guovs hvilket ju mer liknar sanskritens gaús

alltsammans så blir den protoindoeuropeiska rekonstruerade termen för kossan *gwōws

att kon spelat en viktig roll kan man fortfarande se i den hinduiska religionen og traditionen där den negerande termen aghnya går tillbaka på det prodoindoeuropeiska ordet * ņ-hn-o-

‘ej att döda’, d.v.s. mjölkko


~

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar