6 juni 2014

Se dig självse dig själv i ögona
o du ditt innersta får se

se dig själv i ögona
o du din själ betraktar

se dig själv i ögona
o du världens vackerhet får skönja

se dig själv i ögona
o du alltet får bevittna

se dig själv i ögona
o du dig själv får skåda

~

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar