10 juni 2014

Biologisk likställdhet


det är som det säges att det finns genetiska skillnader, de biologiska faktumen talar för att kvinnan är den främsta skapelsen genom hennes livgenerererande styrka. Hon är bärare av hela universums livskraft. Hon är en gudinna, detta även om religion är ett biologiskt påfund.

Som en gudinna skall hon åtrås totalt, som en gudinna skall hon dyrkas, älskas samt behagas.
~

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar