20 apr. 2018

Innerlighet


smaka individens själsliga glans
som nyttjar kroppen som dess lans~

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar