5 maj 2015

Twittrad lyra


på armeniska heter ‘tvitter, kvittra’ gełgel-el, fornkyrkoslaviskans ord för ‘ord’ är glagolŭ, emedans ‘tala’ då blir glagolati, hettitiskans ord för ‘klang, skrammel’ likt galgalinai, varhän klanget ej är långt till ‘tamburin’ galgalturi

galgalturin sätts ofta samman med

GIŠ D.INANNA

Ištarträd

gełgel-el glagolŭ
glagolati galgalinai

glagolati galgalturi

GIŠ D.INANNA


~

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar