27 apr. 2015

Bubblande livsenergier


Det finns en vågslig bubbelteori kring processen av livets skapelse här på jorden, om den nu skapats här på jorden i första taget, alltså i första början, och då särledes resan från molekyl till cell. Från miniliv, till livserlivande. Tesen bygger på faktumet att det i vatten bildas lipidbilager spontant av fosfolipider, dessa lipidbilager utgör sedermera stommen i cellmembranen, hvilka skyddar innehållet i cellerna.

Vi kan alla få bilden i våra ögon, särledes om man någonsin varit eller bor vid havet, detta till synes outtömliga frihetsäskande obändliga eon av sjöjungfruelig havsgudinnelig kroppsmystik, med friskt fläktande inåtvindar som gör att man uppfylls av saltets sältande aura, smakandes som där livet kommer till. Euforiskare plats att va, känner vi levandes ej så till.

Hursom, när vågorna sköljer in och bryts mot en strand bildas det skum vi alla kan beskåda som består av just bubblor, vinden tenderar att alltid föra existent material mot land varvid organiska molekyler kan ha koncentrerats längs med de bara kusterna. Den högre temperaturen vid grundnätta kustområden kan genom avdunstning ha gjort så att koncentrationen av organiskt material ökats änn mer. Det är i spänningen emellan den sältande vätskan, där den möter torra land, kanske vid hettande savannstemperatur, där livets process kommer till, i bubbelteorins värld. Som en organisk orgasm där passionen via kollisionen ger livets processer en skjuts fram, in to the sprakly world of euphoria.

Man tror dessutom att fosfolipid förekommit relativt rikligt i de prebiotiska haven och då dessa fosfolipider har ett hydrofilt huvud och en hydrofob svans så tenderar de att spontant bilda lipidmembran i vatten, är ett protein existent tillikt stärks integriteten än mer. Ett huvud med svans, simmandes i havet bildandes den omgärdande säck detta småsinta liv sedan kan utvecklas i.

Reproduktion kan då, enligt bubbelteorin, ha skett genom att dylika bubblor spruckit varvid innansköljet spridits i det omkringliggande nabolandet.

Samma system figurerar än, det var så du föddes,
från där livet kommit till, världens verkliga paradis.~

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar