15 nov. 2014

Lemur catta


Grupperna består av 5-24 individer där könen havandes separata hierarkier, men det äro kvinnorna som dominerar männen.

Det finns även rapporter som indikerar att gruppen består utav en kärna av honor med deras barn, samt en eller flera hannar, men att det är honorna som står för militaria, d.v.s. gränsförsvaret.kattor i patrull
härskandes, kelandes fler

vattnas i munnen~

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar