28 aug. 2014

Adamsäpplet


när Adam tog sitt bett
gick biten ej ner
utan harklades fast

när Eva tog sin tugga
slank den ned i all hast

i full vigör erhölls hela biten
färdig att ta en tugga till

för inte blir hon mätt
på allena en liden bit

den divina naturen hava gjort sitt val
må kvinnan få, hvad till henne hör

så mycket hon så vill
förbjuden frukt eller ej~

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar