25 mars 2014

Pontifex Maximus, är du för könskvotering?


nej, jag anser att person som är bäst lämpad skall få alla positioner, men det bör vara legitimt för kvinnorna att sätta in en man som hennes ställföreträdare om hon inte vill jobba
~

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar