13 nov. 2013

Det högsta samt enda livet = Kvinnan


Virus är en intressant liten sak som man än till denna dag inte kunnat definiera vad det är. De flesta är överens om att det inte är ett dött ting, samtidigt som man menar på att det heller inte är ett levande ting. Anledningen till att man dömer virusen till att vara ett mellanting emellan liv och död är att viruset är en sorts parasit som inte klarar av sitt liv utanför en värdcell, det är först inuti en värdcell som de buro förmågan till förökning.

Ungefär som att det är först när mannen sänt iväg sin livsessens, sin spermie, till kvinnan så kan hans livsessens med kvinnans mer komplexa innehåll skapa, samt understödja fortsatt livsutveckling, i en fortsatt biologisk utveckling och evolution.


Kvinnan är livet, mannen är viruset.~

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar