27 juni 2013

Qvinnans betjänter


enär den fullständiga centreringen skall hvara på qvinnans lott så är det til synes äfven så att mannen icke bör skämmas bort, då det är männen som finnes till för qvinnans benjutning, hon scaparen af lif, inte tvärtom.


Att qvinnor finns til, räcker nog för att männen skall finna njutning.

~

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar